Hoe ontvangt de vertegenwoordiger een orderbevestiging?

Als de vertegenwoordiger met App4Sales werkt, is het ook mogelijk om de vertegenwoordiger een orderbevestiging te sturen als de klant zelf een order aanmaakt via Portal4Sales. De vertegenwoordiger ontvangt dan een e-mail op het moment dat de order door de klant wordt verstuurd.

Hierbij zijn een aantal zaken belangrijk:

1. De instelling Versturen naar vertegenwoordiger onder het kopje 'Orderbevestiging' moet actief zijn. De instelling is te vinden in het CMS via Portal4Sales > Instellingen > tabblad Order.

2. De instelling Klant manager niet meesturen moet uitstaan. (Portal4Sales > Instellingen > tab Order)

3. Als een klant zelf een bestelling doet in de Portal is er een koppeling nodig tussen de klant en de vertegenwoordiger. Daarvoor kijken we naar de vertegenwoordiger (CustomerManager) die is gekoppeld aan de klant die de bestelling doet. Deze naam moet ook worden geregistreerd als gebruikersnaam of naam bij de App4Sales gebruiker.

4. Controleer of de vertegenwoordiger een e-mailadres gekoppeld heeft in het veld 'E-mail' via App4Sales > Gebruikersbeheer.

Was dit artikel nuttig?