Kan ik naast de standaard kolommen ook een eigen kolom toevoegen aan de order PDF?

Het is mogelijk om, naast de standaard kolommen, één extra kolom met een eigen beschrijving toe te voegen aan de order PDF. Denk bijvoorbeeld aan de advies verkoopprijs.

Volg de onderstaande stappen om de kolom toe te voegen.

1. Ga in het CMS naar Administratie > Instellingen > tab Orderbevestiging instellingen.
2. Vul de naam in van het vrije veld dat moet worden weergegeven als kolom op de order PDF in het veld Voeg een kolom toe aan orderpdf (item vrijveld / eigenschap) en klik op 'Opslaan'.
3. Voeg de extra kolom toe aan de PDF via Administratie > Ordertypes > klik op de orderregel > klik op  Kolommen.
4. Sleep de kolom 'ExtraColumn' van de linkerzijde (inactief) naar de rechterzijde (actief).
5. Sleep indien nodig de kolommen verticaal om de volgorde aan te passen en sla de wijzigingen op.

Lampje.svgNeem contact op met de afdeling support als je wilt weten hoe een specifiek veld kan worden opgehaald, aangezien dit afhankelijk is van het gekoppelde ERP.

Was dit artikel nuttig?