Moeten alle kolommen gevuld worden in het Excel bestand?

Om de app te vullen met artikelen wordt het items.xlsx bestand gevuld en geüpload in het App4Sales CMS. Om het huidige klantenbestand te importeren wordt het customers.xlsx bestand gebruikt. Niet alle kolommen zijn verplicht. Onderstaand een overzicht per document.


Items bestand

  • Itemcode
  • SalesPrice
  • VatPercentage
  • VatIncluded

Customers bestand

  • CustomerCode ( die is verplicht in zowel de tab Customers, Addresses en Contacpersons)
  • CustomerName
  • VatLiable
  • LanguageCode
  • LastName (tab ContactPersons)

Lampje.svgVul het bestand eerst met een klein aantal artikelen en klanten om te controleren of de gegevens naar wens overgenomen worden in het App4Sales CMS en de App. Vul het bestand daarna aan.

 

Was dit artikel nuttig?