Hoe kan ik afwijken van de standaard verkoopprijs?

Als er geen prijslijst is gekoppeld aan een klant dan geldt de standaard verkoopprijs die is ingevuld in de kolom ‘SalesPrice’ in de Items tab van het items.xlsx bestand.

Volg onderstaande drie stappen om andere tarieven te hanteren voor een klant.

1. Maak de prijslijst aan

Definieer een prijslijst in de tab ‘PriceLists’ van het items.xlsx bestand.

  Id Code Description Currency Selectable

Uitleg

Unieke nummer van de prijslijst.

Code/ verkorte naam van de prijslijst.

Omschrijving van de prijslijst.

Valuta

Kan de prijslijst gekozen worden bij het aanmaken van een nieuwe klant in de app?

Voorbeeld

1

NL

Nederlandse klanten

EUR of €

1 (Ja) of 0 (Nee)

2. Vul de prijslijst

Noteer alle artikelen voor deze prijslijst met de prijs in de tab ‘Prices’. In de kolom PriceListCode komt de code van de prijslijst die is aangemaakt in stap 1. Zijn er twee prijslijsten aangemaakt? Dan komt het artikel twee keer voor in het bestand. Zie onderstaand voorbeeld.

 

PriceListCode

ItemCode

Price

Uitleg

Code/ verkorte naam van de prijslijst

Artikelcode van het product.

Prijs van het artikel in deze prijslijst.

Voorbeeld

NL

8-ADA-6853

10,50

GER

8-ADA-6853

12,50

3. Koppel de prijslijst aan de klant

Via de tab ‘Customers’ in het customers.xlsx bestand wordt in de kolom ‘PricelistCode’ de prijslijst code/ verkorte naam ingevuld van de prijslijst bij de klant.

 

 

Was dit artikel nuttig?