Mogen artikelen in Warpspeed andere maateenheden hebben dan in het ERP-systeem?

Een artikel mag in Exact Globe een andere verkoopeenheid (Voorraad > Artikelen > Onderhouden > Basis > Vrk.eenh.) hebben dan de Basismaateenheid in Warpspeed. Voorwaarde is wel dat de verkoopeenheid in Warpspeed als invoermaateenheid aan het artikel wordt gekoppeld.

Stel dat het artikel COLA_01 in trays van 24 blikjes wordt verkocht. De basismaateenheid kan dan tray zijn en de invoermaateenheid blikje, met 24 als Basisdeler. De Conversie wordt dan als volgt berekend:

Wanneer omgekeerd de basiseenheid blikje is en de invoereenheid tray moet juist de Basisteller 24 zijn. Je kunt altijd controleren of je de juiste waarden hebt ingevuld door te kijken hoe de Conversie wordt berekend.

NB Een artikel mag ook meerdere invoereenheden hebben, zolang de verkoopeenheid in Exact Globe maar met een van deze invoereenheden overeenkomt.

Was dit artikel nuttig?