Hoe koppel ik een vertegenwoordiger aan een klant via een classificatie?

In Exact Online biedt het gebruik van classificaties (te vinden via Stamgegevens > Relaties > Classificaties) de mogelijkheid om specifieke eigenschappen toe te kennen aan een klant, zoals bijvoorbeeld een vertegenwoordiger.

Met de connector instelling (Administratie > Instellingen > tab Connector instellingen) Account classification property name for customer manager is het ook mogelijk om deze informatie (vertegenwoordiger) te koppelen aan de klantinformatie in het App4Sales CMS. Vul in dit veld de naam in van de gewenste classificatie, bijvoorbeeld "Classification2", en vink tevens de connectorinstelling Account Classification On Customer Manager aan.

Na de synchronisatie van de klantgegevens zal de vertegenwoordiger zichtbaar zijn in de kolom "Manager" in het klantoverzicht, te vinden via Klanten > Klantbeheer.

Op basis van deze informatie kan er een klantfilter aangemaakt worden voor de vertegenwoordiger via Klanten > Klantfilters.

 

Was dit artikel nuttig?