Releasenotes Maart 2024

Login Pagina nu klikbaar
De inlogpagina-afbeelding is nu klikbaar, waardoor je wordt doorgestuurd naar relevante informatie. Deze functie bouwt voort op een bestaande mogelijkheid om afbeeldingen klikbaar te maken. De linkbestemming wordt dynamisch ingesteld op basis van gebruikers- of andere criteria. De nieuwe functionaliteit is gebruiksvriendelijk en intuïtief.

Uitgebreide lijst van standaard lettertypen

De lijst met standaard lettertypen is uitgebreid met Montserrat, Oswald, Poppins, Nunito en Playfair Display. Alle lettertypen, zijn nu alfabetisch gesorteerd. De nieuwe lettertypen zijn compatibel met de bestaande functionaliteit voor het toevoegen van lettertypen.

Verwijdering van de 'Terug naar boven'-knop in het Jupiter-thema
De 'Terug naar boven'-knop is volledig verwijderd uit het Jupiter-thema onder 'Instellingen > Diversen'. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat geen functies worden geactiveerd die niet zichtbaar zijn in de webshop.

Verbeteringen aan productpagina en bestelbevestiging
Contextafhankelijke integratie: We hebben een dynamische toevoeging van het EAN-element binnen de tabmanager geïntroduceerd. Deze functie is contextgevoelig en past zich aan op de specifieke productpagina die je bekijkt. Deze verbetering zorgt ervoor dat relevante informatie altijd binnen handbereik is, afgestemd op het betreffende product.
Voorwaardelijke weergaveopties:

Zichtbaarheid van maat: In een stap naar meer gepersonaliseerde weergave-instellingen kan de maateigenschap nu worden verborgen op basis van gebruikersvoorkeur. Als de {{hide_size}}-parameter is ingesteld op {{true}}, wordt de maat niet langer weergegeven, wat de kijkervaring vereenvoudigt voor gebruikers die deze informatie overbodig vinden.

Zichtbaarheid van kleur: Op dezelfde manier kan de kleureigenschap worden verborgen door de {{hide_color}}-parameter in te stellen op {{true}}. Deze optie is bedoeld voor gebruikers die een vereenvoudigde presentatie verkiezen, of wanneer kleurinformatie niet relevant is, en zorgt voor een schonere, gerichte weergave van productdetails.

Aanpassingen aan de bestelbevestiging: Met dezelfde logica als hierboven hebben we aanpassingen gedaan aan het proces van de bestelbevestiging. Dit omvat aanpassingen aan kolomkoppen om de zichtbaarheidsinstellingen voor maat en kleur weer te geven, en zorgt voor een consistente en relevante presentatie van informatie bij alle gebruikersinteracties.

Verbeterde menu-indeling en navigatie
We introduceren een nieuwe instelling onder 'Thema' genaamd 'Volledige breedte menu gebruiken', die standaard is uitgeschakeld. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt er voor elk menu-item een optie voor 'Aantal kolommen' weergegeven, en wordt het submenu onder deze kolommen verdeeld. Het doel is om de gebruikerservaring te verbeteren bij het navigeren door het kernportaal.

Nieuwe functies en verbeteringen voor de weergave van voorraadinformatie
Deze update bevat nieuwe functies en verbeteringen voor het weergeven van voorraadinformatie in de webshop. Het zal specifieke maten van producten tonen tot een bepaald voorraadpercentage is bereikt. Daarna zal het de tekst 'Beschikbaar in de meeste maten' weergeven. De berekeningen voor deze informatie worden periodiek uitgevoerd om eventuele realtime prestatieproblemen te voorkomen.

Notificatiekanaalinstellingen toegevoegd

Gebruikers kunnen nu kiezen hoe ze systeem gegenereerde uitzonderings- en waarschuwingsmeldingen ontvangen. Een nieuwe module genaamd 'Signalen' is toegevoegd onder 'Controle & Ondersteuning' met de optie om e-mailmeldingen en/of Microsoft Teams meldingen te ontvangen. E-mailmeldingen worden verzonden naar het opgegeven e-mailadres, en het selectievakje voor Microsoft Teams-meldingen moet zijn ingeschakeld om meldingen via Teams te ontvangen. De module 'Signalen' is standaard ingeschakeld.

Introductie Verbeterde Navigatie: 'Componenttitels' met Actieve Visuele Indicatoren

De functie 'Itemvertalingen' is hernoemd naar 'Componenttitels' voor duidelijkheid. Bovendien zijn visuele indicatoren toegevoegd om aan te geven welke component of sectie momenteel actief is om verwarring te voorkomen. De titels van alle componenten zijn beoordeeld om ervoor te zorgen dat ze niet misleidend zijn.

Nieuwe Functie: Dynamische Prijsweergave

Klanten kunnen nu de juiste prijs voor hun bestelhoeveelheid zien zonder dat ze de pagina hoeven te verversen. De eenheidsprijs wordt automatisch bijgewerkt om de juiste volumekorting weer te geven.

Winkels en locaties importeren via CSV

Er is een CSV-importfunctie ontwikkeld om winkels en hun overeenkomstige geolocaties te importeren met behulp van breedte- en lengtegraden. Als de velden 'lat' of 'lng' leeg zijn, zal het systeem automatisch het adres opzoeken en de juiste geografische coördinaten invullen. Als beide velden al zijn ingevuld, worden de waarden rechtstreeks overgenomen zonder verdere zoekopdrachten. Er is een validatieproces geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de juiste opslag van winkelinformatie en geografische locaties in de database plaatsvindt na import.

Nieuwe Functie voor Gerichte Campagnes

Je kan nu een kortingscode instellen voor een specifieke productgroep, wat mogelijkheden biedt voor meer gerichte campagnes. Selecteer eenvoudig de gewenste productgroep bij het maken van de kortingscode, en alleen de producten binnen die groep ontvangen de korting bij gebruik.

Meervoudige Account Autorisatie

Deze update introduceert de mogelijkheid voor meerdere accounts om namens een hoofdgebruiker bestellingen te plaatsen. De huidige functionaliteit van het element 'login_id' is uitgebreid om zowel 'gebruikersnaam' als 'e-mail' velden toe te staan voor authenticatie. Compatibiliteit is gewaarborgd voor zowel nieuwe als bestaande inlogmethoden.

 

Was dit artikel nuttig?